Co hradí zdravotní pojišťovny

Co hradí zdravotní pojišťovny ze stomatologického ošetření?

V současné moderní stomatologii se používají léčebné postupy a materiály, které vedou k dlouhodobému zachování chrupu a kvalitní estetické zubní náhradě. Stejně jako je tomu u ostatních zemí EU, zdravotní pojišťovny všechnu léčebnou stomatologickou péči nehradí.

  • Ošetření hrazené zdravotní pojišťovnou plně pacient neplatí nic, preventivní prohlídky nebo akutní ošetření – bolest atd. Lékař je v nabízené péči hrazené ZP limitován časově i případným výběrem materiálu.
  • Ošetření hrazené zdravotní pojišťovnou částečně pacient doplácí rozdíl mezi cenou kalkulovanou a částečnou platbou zdravotní pojišťovny. Týká se pouze zubních náhrad: korunky, můstky, protézy.
  • Ošetření nehrazené zdravotní pojišťovnou
    pacient platí plnou cenu, jedná se zejména o nadstandardní ošetření, bílá plomba, implantáty, strojová endodoncie, ošetření v analgosedaci, dentální hygiena atd.

Výkony, které nejsou hrazeny ZP, umožňují ošetřujícímu výběr nejmodernějších léčebných postupů a materiálů. 


zpět na stránku stomatologického oddělení