Gynekologické oddělení

V oblasti gynekologických onemocnění se věnujeme zejména diagnostice a léčbě přednádorových stavů, operačním výkonům a zákrokům. Klademe důraz zejména na minimálně invazivní chirurgické výkony (laparoskopické a hysteroskopické operace), pro které máme nejmodernější přístrojové vybavení a prostorové zázemí.

Ordinační hodiny

Pondělí7:30 -12:00     12:30 -14:30
Úterý7:30 -12:0012:30 -16:00
Středa7:30 -12:0012:30 -14:30
Čtvrek7:30 -12:0012:30 -16:30
Pátek7:30 -12:0012:30 -14:30


Kontakt - recepce nemocnice:
326 746 622, 326 746 599

Telefon ambulance:
326 746 522

Pro ostatní oddělení nemocnice poskytujeme konziliární služby a také využíváme služeb těchto oddělení a komplementu nemocnice pro naše pacientky.

V rámci jednodenní gynekologické operativy klademe důraz zejména na minimálně invazivní chirurgické výkony (laparoskopické a hysteroskopické operace), pro které máme nejmodernější přístrojové vybavení a prostorové zázemí.

Oddělení byla udělena akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v gynekologii a porodnictví.

Ambulantní provoz

  • Běžná ambulantní činnosti probíhá ve 2 ambulancích.
  • Spolupracujeme také s centrem pro léčbu neplodnosti, neplodné páry vyšetřujeme a případně poskytujeme léčbu před odběrem vajíček, ev. léčbu vedlejších projevů stimulace vaječníků.
  • v porodnické činnosti poskytujeme komplexní prenatální péči, poradny pro fyziologické a patologické těhotenství a poskytujeme screeningová ultrazvuková vyšetření ve 20. a 30. týdnu gravidity a genetický screening v I. i II. trimestru a také monitorování plodu v rámci těhotenských poraden.

Operační sály

Moderní operační sály jsou kvalitně vybavené pro níže uvedené operační výkony.

Prováděné operační výkony v režimu jednodenní gynekologie:

  • ambulantní: miniinterrupce, interrupce, cystoskopie apod.
  • malé gyn. oper. výkony : hysteroskopie, konizace, kyretáže
  • laparoskopicky prováděné gynekologické operace
  • plastické operace ženského genitálu (labioplastika, úpravy poševního vchodu, úprava hráze a pod.)Ceník

Výkony prováděné na oddělení nehrazené pojišťovnou

Umělé přerušení těhotenství do 8. týdne grav.5000 Kč
Umělé přerušení těhotenství od 8.- 12. týdne grav.7500 Kč
Laparoskopická sterilizace15000 Kč
Drobné kosmetické úpravy pochvy a zevního genitálu5000 Kč


Výkony pro nepojištěné samoplátce

Komplexní gynekologické vyšetření1000 Kč
Prevence1350 Kč
Ultrazvukové vyšetření1000 Kč
Těhotenská poradna750 Kč
Těhotenská poradna + CTG (monitoring plodu)1000 Kč
Konizace LEEP8000 Kč
Kyretáž5000 Kč
Revize dutiny děložní po potratu či porodu8000 Kč
Hysteroskopie diagnostická8000 Kč
Hysteroskopie operační12000 Kč