Klinická biochemie

vedoucí pracoviště: Mgr. Jaroslav Uller

Zdravotnická laboratoř č.M8274 akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO 15189:2013

Ambulantní nepřetržitý provoz tel.:
326 746 566, 567, 568 

Oddělení klinické biochemie zajišťuje nepřetržitý ambulantní provoz, který je plně automatizovaný a zpracovává vzorky pro nemocnici, ambulantní lékaře a specialisty. Součástí oddělení je krevní sklad pro naše pacienty.

Nemocniční laboratoř provádí široké spektrum vyšetření, od základních biochemických vyšetření až po speciální imunologické a alergologické vyšetření. Veškerá mikrobiologická vyšetření denně odesíláme do našich smluvních laboratoří. Statimová vyšetření provádíme celý den.

K provedení odběru vzorku krve podle požadavku lékaře lze využít služeb odběrové místnosti nacházející se v suterénu nemocnice v prostorách naší laboratoře, která je v provozu v pracovní dny vždy od 7:00 do 09:00 hodin.

Veškerá vyšetření je možno provést za úhradu i bez požadavku lékaře. Cena vyšetření je s pacientem vždy předem konzultována.

Oddělení klinické biochemie je vybaveno špičkovými analyzátory firem Abbott, Biovendor, Werfen.

Výsledky vyšetření jsou zpracovávány výkonným laboratorním informačním systémem fy. STEINER a po příslušné odborné kontrole jsou v rámci nemocnice distribuovány počítačovou sítí přímo na pracoviště lékaře. Výsledky pro externí ambulance praktických lékařů jsou doručeny lékaři do druhého dne. Výsledky překračující kritické meze definované v laboratorní příručce jsou telefonicky hlášeny. Konzultační a konziliární služby jsou zajištěny lékařem - klinickým biochemikem.

Pokud využíváte systém MISE od firmy STAPRO, můžeme Vám výsledky vyšetření zasílat elektronicky.Pokud nemáte systém MISE a chtěli by jste více informací, kontaktujte nás na tel. 326 746 513.

Seznam poskytovaných vyšetření OKB

Biochemická vyšetření séra a plasmy

 • Proteiny - Albumin, TP
 • Enzymy – ALP, AST, ALT, Amylasa, CK, CK-MB, GMT, Lipasa, LDH
 • Lipidy – Triglyceridy, HDL Cholesterol, Cholesterol, LDL Cholesterol
 • Barviva – Bilirubin celkový, Bilirubin konjugovaný, Myoglobin, Glykovaný Hemoglobin
 • Ionty – Ca, P, Fe, Mg, Cl, Na, K
 • Nebílkovinné dusíkaté látky – Urea, Kreatinin, Kys. Močová
 • Sacharidy – Glukosa, OGTT ( glokózový toleranční test)
 • KardioMarkery – CK-MB, Troponin I, Myoglobin, CK
 • Hormony – HCG, T3, T4, FT3, FT4, TSH
 • Protilátky a antigeny – HbSAg, anti- HIV, anti – HCV, Anti – HAV, Anti –HAVABm
 • Onkomarkery – PSA, AFP, HCG, CA 19-9, CA 125, CA 15-3
 • Markery zánětu sepse – CRP, ASLO, RF
 • Vyšetření krevních plynů - ASTRUP

Vyšetření moče

 • Vyšetření moče na kvalitativní průkaz Hemoglobinu, Bílkoviny, Glukosy, Bilirubinu, Urobilinogenu, Ketolátek
 • Mikroskopické vyšetření močového sedimentu

Sdílená vyšetření

 • Krevní obraz
 • Diferenciální rozpočet leukocytů
 • Retikulocyty
 • Hemokoagulační vyšetření - APTT, QUICK, QUICK – INR, Fibrinogen, Krvácivost – DUKE, D-Dimery
 • Imunohematologická vyšetření – vyšetření krevní skupiny, zjištění přítomnosti protilátek – COOMBS přímý a nepřímý, křížový pokus
 • Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie Nemocnice Brandýs nad Labem
 •  Reklamační řád Oddělení klinické biochemie Nemocnice Brandýs nad Labem
 • Žádanka Oddělení klinické biochemie Nemocnice Brandýs nad Labem

Ambulantní nepřetržitý provoz tel.:
326 746 566, 567, 568