MOJIP

primář: MUDr. Paclt Jiří

Multioborová jednotka intenzivní péče zajištuje vážnou akutní a pooperační péči pacientů v oborech vnitřní lékařství, chirurgie a gynekologie.

Lůžková část

6 akutních intenzivních lůžek