Parlamentní listy

vyjádření nemocnice k článku v Parlamentních listech

Vzhledem k článku v Parlamentních listech zveřejňujeme toto vyjádření ...

Na základě článků v Parlamentních listech, ve kterých je hrubě napadána naše nemocnice, považujeme za nutné se k situaci vyjádřit. Uváděná nařčení naší nemocnice, respektive způsobu péče o pacienty, byla v uvedených článcích neskutečným způsobem zkreslena a vůbec neodpovídá realitě. V článcích jsou uváděny citace anonymních osob, uváděné fotografie nesouvisí s naší prací, a žádný z redaktorů nebyl schopen naši nemocnici navštívit, aby se přesvědčil o realitě. Tímto postupem, založeným na zcela smyšlených obviněních a na dokumentaci, nesouvisející s naší nemocnicí, byla a je poškozována dobrá pověst našeho zařízení.

K situaci, kdy byl pořízen video záznam z převozu našeho bývalého pacienta, tedy nikoliv z naší nemocnice, ale z následného převozu smluvní sanitou, se vyjádřil primář naší nemocnice MUDr. Voskovec:


1.    Jednalo se skutečně o pacienta, který byl na našem oddělení hospitalizován cca 4 měsíce

2.      12.11.2019 byl propuštěn do domácí péče, termín propuštění byl s pacientem domluven cca tři týdny předem

3.      Defekt po operaci na noze byl při propuštění zhojen

4.      Pacientovi byla domluvena maximálně možná péče, poskytovaná v domácím prostředí. To znamená, byla domluvena časná návštěva pracovníkem home care a zajištěna pečovatelská služba s termínem první návštěvy v den po propuštění

5.      Pacient byl nad rámec vybaven nízkým chodítkem, při propuštění byl schopný samostatného posazení, postavení do chodítka a zvládl samostatně chůzi s pomocí chodítka na krátkou vzdálenost. Byl též vybaven svačinou.

6.      Obdržel lékařskou propouštěcí zprávu a léky na 3 dny

7.      Transport byl zajištěn sanitou oficiálního dopravce, a vzhledem k váze a bytovým podmínkám pacienta, jsme poskytli jako doprovod sanitáře z našeho oddělení.

8.      Pacient byl řádně vybaven při předání dopravci, byl schopný transportu, z lékařského hlediska byl ve stabilizovaném stavu

9.      Naším sanitářem jsme byli promptně informováni o náhlé změně zdravotního stavu při vykládání pacienta v místě bydliště a bez váhání a otálení jsme nařídili, že danou situaci musí řešit okamžitým přivoláním RZS (rychlé záchranné služby). Poté jsme byli informováni, že posádka RZS si pacienta převzala do své péče.

10.  Vzhledem k tomu, že se jednalo o osaměle žijícího seniora, byla o propuštění informována pracovnice sociálního odboru v místě bydliště pacienta.


Je tedy zřejmé, že naše zařízeni v ničem nepochybilo a uvedená situace nastala až po propuštění pacienta. Přesto je v uvedeném článku situace popsána jako by šlo o selhání naší nemocnice!

Další článek, opírající se výhradně o anonymní “svědectví” důrazně odmítáme jako naprostou smyšlenost. Jakkoliv jsou uvedené informace dle našeho názoru absurdní, okamžitě jsme zahájili interní vyšetřování a žádáme všechny osoby, které anonymně vystupují v uvedených článcích, aby svá tvrzení zaslali přímo na vedení naší nemocnice. Ať již podepsaná či nikoliv, určitě nám záleží na kvalitě poskytované péče a tento přístup jednoznačně povyšujeme nad mediální senzace, beroucí si pacienty za rukojmí. A ukáže-li toto naše interní šetření jakékoliv pochybení na naší straně, nejen, že budeme veřejnost informovat, ale také neprodleně vyvodíme z takové situace osobní sankce a zajistíme nápravu. Umíme ale pracovat jen s konkrétními poznatky a nikoliv s mediálními senzacemi.